Ekonova s.r.o.
header
kontrola a opravy potrubných sietí

Oprava kanalizácie a nádrží


Bezvýkopové technológie umožňujú odstrániť prevažnú väčšinu zistených závad lokálneho alebo plošného charakteru. Obnoviť tesnosť a funkčnosť kanalizácie je možné behom krátkeho času a bez komplikovaných administratívno právnych úkonov, ktoré sú spojené s výkopom.


<< Späť