Ekonova s.r.o.
header
kontrola a opravy potrubných sietí

EKONOVA s.r.o. SENEC

PREHLIADKY KANALIZÁCIE KAMEROU

OPRAVA KANALIZÁCIE A NÁDRŽÍ

ÚDRŽBA A ČISTENIE KANALIZÁCII A NÁDRŽÍ


O nás

EKONOVA s.r.o. založená v roku 1995 je zameraná na problémy, ktoré súvisia s prevádzkou inžinierskych sietí, šachtových objektov,
nádrží ich netesnosťou alebo neželanému prenikaniu spodných vôd.